|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 8 ม.ค. 2561 เวลา 05:18 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๕๐ น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ปี ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และการยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ประเทศไทย ๔.๐ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครู จากโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จำนวน ๘๐ คน มีความรู้ ความเข้าใจสามารถ      นำแนวทางที่ได้รับไปถ่ายทอดและปรับปรุงในการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เพื่อความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ให้ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.เอกรินทร์  สี่มหาศาล และคณะวิทยากร จาก บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด  

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
สพป.มุกดาหาร ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี [39]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “คำชะอีคำบก เกมส์ ครั้งที่ ๓” [71]
สพป.มุกดาหาร ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานยาเสพติด [25]
สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [249]
สพป.มุกดาหาร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดมุกดาหาร [102]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org