สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯ

โพสต์เมื่อ : 8 ม.ค. 2561 เวลา 05:18 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๕๐ น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ปี ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และการยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ประเทศไทย ๔.๐ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครู จากโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จำนวน ๘๐ คน มีความรู้ ความเข้าใจสามารถ      นำแนวทางที่ได้รับไปถ่ายทอดและปรับปรุงในการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เพื่อความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ให้ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.เอกรินทร์  สี่มหาศาล และคณะวิทยากร จาก บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด  

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ