สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

พัฒนาครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน

โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2561 เวลา 10:28 น. IP: 134.236.9.112

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กรมสุขภาพจิต ร่วมกันจัดการอบรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาให้มีความรู้ และทักษะในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนในเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งต่อให้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ กำหนดการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2561 ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 49 คน บุคลากรสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน จากโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 56 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ