|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

องค์กรคริสตจักรสันติภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2561 เวลา 04:15 น. IP: 202.29.177.135

ด้วยองค์กรคริสตจักรสันติภาพ สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยร่วมกับนักศึกษาจากประเทศเกาหลี และคณะประกาศเกี่ยวกับศาสนามีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรมที่ดีให้กับสังคมทั้งที่หมู่บ้านและโรงเรียนในด้านกิจกรรมนันทนาการต่างๆเช่นการร้องเพลง การแสดงดนตรีและอื่นๆ โดยมีจุดประสงค์ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีโอกาสแสดงออกในทางที่ถูกต้อง สร้างความสนุกสนาน ได้มีการจัดทีมจากประเทศเกาหลีเพือมาจัดกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ นอกจากนี้ก็เพื่อได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
องค์กรคริสตจักรสันติภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
องค์กรคริสตจักรสันติภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
องค์กรคริสตจักรสันติภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
องค์กรคริสตจักรสันติภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
องค์กรคริสตจักรสันติภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
องค์กรคริสตจักรสันติภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
องค์กรคริสตจักรสันติภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
องค์กรคริสตจักรสันติภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
องค์กรคริสตจักรสันติภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
องค์กรคริสตจักรสันติภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
องค์กรคริสตจักรสันติภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
องค์กรคริสตจักรสันติภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
องค์กรคริสตจักรสันติภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
องค์กรคริสตจักรสันติภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
องค์กรคริสตจักรสันติภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
โครงการเพื่อนใจวัยรุ่น อบต.นากอก [3]
การอบรมขยายผลประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย [32]
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 รับมอบห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ [64]
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านนากอก กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่ [36]
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 รร.บ้านบะ กลุ่มเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา [43]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org