สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การแสดงออกถึงความสมัครใจให้ถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัด อปท.

โพสต์เมื่อ : 13 ก.พ. 2561 เวลา 06:51 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนคำสายทองวิทยาและโรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ – โคกสุวรรณ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยคณะกรรมการดำเนินการแสดงออกถึงความสมัครใจให้ถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดให้มีการออกเสียงแสดงความสมัครใจให้ถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเทศบาลเมืองมุกดาหาร ขอรับโอนโรงเรียนคำสายทองวิทยาและโรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ – โคกสุวรรณ อำเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไปสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร ซึ่งการดำเนินการออกเสียงแสดงความสมัครใจฯ ปรากฏผลว่า โรงเรียนคำสายทองวิทยาและโรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ – โคกสุวรรณ บุคลากรทั้ง ๒ ฝ่าย คือฝ่ายครู – ผู้บริหารสถานศึกษา และฝ่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสงค์ “ไม่สมัครใจ” ให้ถ่ายโอนฯ ในการนี้ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนคำสายทองวิทยาด้วย

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ