สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

บรรยากาศการสอบ LAS ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่

โพสต์เมื่อ : 26 ก.พ. 2561 เวลา 02:11 น. IP: 180.183.237.225
แชร์ให้เพื่อน

วันนี้ (26 ก.พ. 61) กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่ ได้ดำเนินการจัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 และ 5 ปีการศึกษา 2560 โดยได้แบ่งสนามสอบออกเป็น 4 สนามสอบ ดังนี้ สนามสอบที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ (โรงเรียนที่เข้าสอบ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2) สนามสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 (โรงเรียนที่เข้าสอบ ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 โรงเรียนบ้านนากอก โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2) สนามสอบที่ 3 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม (โรงเรียนที่เข้าสอบ ได้แก่ โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน) และสนามสอบที่ 4 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง (โรงเรียนที่เข้าสอบ ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13 อนุสรณ์) การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบการสอบทุกประการ

การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560
การสอบ LAS ปีการศึกษา 2560