สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านห้วยกอก1

โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2561 เวลา 06:39 น. IP: 180.183.234.181
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 23 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยท่าน ผอ.วิมาน พันธุวรรณ คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีนักเรียนจบการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้

เด็กหญิง เมษ นวลศรี
เด็กชาย อดิศร วรรณสิน
เด็กหญิง ขนิษฐา มาลาล้ำ
เด็กหญิง วิภาดา ไชยเพชร
เด็กหญิง วนิดา สายสมบูรณ์
เด็กหญิง จรรยาพร ศรีวิชา
เด็กชาย ธนา อักษรศักดิ์
เด็กหญิง ศิริญญา ศรีสุธรรม
เด็กชาย วีรภัทร สุภาพรม
เด็กชาย ธนวัฒน์ โสภางกุล

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560