สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เครือข่ายหว้านใหญ่

โพสต์เมื่อ : 20 มิ.ย. 2561 เวลา 03:11 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านขามป้อม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วย ลูกเสือ-เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ จำนวน ๑๗๘ คน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร สถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ