สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การอบรมขยายผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ เครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า

โพสต์เมื่อ : 22 มิ.ย. 2561 เวลา 06:06 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยจังหวัดมุกดาหารมีนโยบายให้ขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนในสังกัด เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน เสริมสร้างองค์ความรู้ เกิดค่านิยม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และสามารถนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตามความเหมาะสม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร (ครู ก./ครู ข.) จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคำชะอี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครู-บุคลากรจากทุกโรงเรียนในเครือข่ายฯ ๑๐ โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๙ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ