สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

พิธีเปิดการอบรม “ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” รุ่นที่ ๓

โพสต์เมื่อ : 22 มิ.ย. 2561 เวลา 10:40 น. IP: 134.236.9.135
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” จังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ ๓ โดยมีนายสันธาน  สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ซึ่งเป็นกลุ่มก่อนวัยเสี่ยงที่มีโอกาสจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจากทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้ความรู้ ความเข้าใจกับเยาวชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต และสร้างแกนนำเยาวชนในการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กำหนดการอบรมเป็น ๗ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๗๗๐ คน โดยในรุ่นที่ ๓ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอดอนตาล จำนวน ๑๑๐ คน การอบรมได้รับความเมตตาจากพระมหามงคล มงฺคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ และพระเถรานุเถระ เป็นพระวิทยากร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ