สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มี/เลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ ว.๒๑

โพสต์เมื่อ : 23 มิ.ย. 2561 เวลา 06:21 น. IP: 134.236.11.162
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.๒๑/๒๕๖๐) โดย ดร.นายมารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.๒๑/๒๕๖๐) ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร  กาฬสินธุ์  สกลนคร นครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน ระยะเวลาอบรม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔  มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากท่านวัลลพ  สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และคณะ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ