|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จังหวัดมุกดาหาร
+โพสต์เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2561 เวลา 01:58 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จังหวัดมุกดาหาร และมอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชยประกวดนิทานภาพนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น แก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ โดยทุนการศึกษามูลนิธิพูนพลังได้รับการอนุเคราะห์จากมูลนิธิ  C.A.N. H.E.L.P Thailand ประเทศญี่ปุ่น ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ จากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย สเปน รวมทั้งประชาชนในประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนที่มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น จนสามารถประกอบอาชีพตามความถนัดได้ในอนาคต และสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสทำความรู้จัดกับบุคคลจากสังคมอื่นในฐานะญาติมิตรผ่านทางจดหมายหรือการพบปะโดยตรง ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จังหวัดมุกดาหาร ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน ๓๘ ทุน เป็นทุนการศึกษาระดับชั้น ป.๖ – ม.๓ จำนวน ๓๒ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท และระดับ ม.๔ – ปวช. หรือสูงกว่า จำนวน ๖ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเงินทุนทั้งสิ้น ๘๒,๐๐๐ บาท  

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย [279]
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กลุ่มเครือข่ายตำบลดงเย็น [70]
ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร [238]
ประชุมชี้แจงนโยบายการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา [103]
คณะนักศึกษา ป.โท ม.ราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงาน สพป.มุกดาหาร [88]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org