สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

อบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ เครือข่ายอำเภอเมืองมุกดาหาร

โพสต์เมื่อ : 29 มิ.ย. 2561 เวลา 11:10 น. IP: 96.30.65.88
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องแกรนด์คอนเวนชั่นเช็นเตอร์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบปะและมอบนโยบายโครงการอบรมขยายผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเมืองมุกดาหาร ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดย ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการ สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ได้วางแผนกรอบการดำเนินงานโครงการอบรมขยายผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยได้กำหนดจัดการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน “เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” วัตถุประสงค์เพื่อขยายผลไปสู่นักเรียนในระบบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้ครบทุกพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน เสริมสร้างองค์ความรู้ เกิดค่านิยม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และสามารถนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตามความเหมาะสม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร (ครู ก./ครู ข.) นำโดย นายถาวร  พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู-บุคลากรจากโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวนทั้งสิ้น ๖๓๒ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ