สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุกดาหาร อบรมขยายผลครูวิทยากร รร.คุณธรรม สพฐ. ปี ๒๕๖๑

โพสต์เมื่อ : 5 ก.ค. 2561 เวลา 13:14 น. IP: 122.155.46.45
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นฺ. ที่ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรม : ขยายผลครูวิทยากรจริยคุณ ปี ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาครูในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดี และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวมเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ความดี ความงาม จากการลงมือปฏิบัติจริง พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สู่เป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในโรงเรียนแกนนำ ๑๖ โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.มุกดาหาร รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๑ คน ใช้เวลาอบรม ๒ วัน คือวันที่ ๕ -๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยในวันแรกนี้เป็นการทบทวนตรวจสอบ การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โดยการระดมความคิด ออกแบบ วางแผนการดำเนินงานในโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม ด้านการแก้ปัญหา และคุณธรรมด้านความดีที่อยากทำ โดยการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา : ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวง และในวันที่สอง เป็นการศึกษาดูงานกิจกรรมในโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบที่ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตรวจสอบคุณธรรมจาก ว่าที่ พ.ต.สมเกียรติ  โสตศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม สพป.อุบลราชธานี เขต ๓

ภาพข่าวเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pr.muk.ed/media_set?set=a.1710719925690294.1073743045.100002569083299&type=3&uploaded=121

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ