สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุกดาหาร ดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ : บ้านทุ่งนาเมือง สพป.อบ.๓

โพสต์เมื่อ : 6 ก.ค. 2561 เวลา 06:23 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.มารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.มุกดาหาร นำผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในโรงเรียนแกนนำ ๑๖ โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.มุกดาหาร รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๑ คน ศึกษาดูงานกิจกรรมในโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบที่โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรม : ขยายผลครูวิทยากรจริยคุณ ปี ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาครูในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดี และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวมเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ความดี ความงาม จากการลงมือปฏิบัติจริง พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สู่เป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม โดยมี ดร.เคน​หวัง​ บุญ​เพศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ ว่าที่ พ.ต.สมเกียรติ  โสตศิริ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง และคณะครูให้การต้อนรับ  

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ