สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กิจกรรมค่ายพัฒนาครูมืออาชีพแบบ Active Learning

โพสต์เมื่อ : 7 ก.ค. 2561 เวลา 03:30 น. IP: 134.236.9.235
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาครูมืออาชีพแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และสามารถนำไปขยายผลและจัดกิจกรรมค่ายฯ ในระดับโรงเรียนและเครือข่ายต่อไป กลุ่มเป้าหมายที่เข้าค่ายประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระฯภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๖๕ คน โดยจัดกิจกรรมค่ายเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระฯภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ จำนวน ๒๐ คน แยกตามกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯละ ๕ คน และวิทยากรแกนนำจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กลุ่มสาระฯละ ๑๐ คน

ภาพข่าวเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pr.muk.ed/media_set?set=a.1713029162126037.1073743047.100002569083299&type=3

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ