สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โครงการ “ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” จังหวัดมุกดาหาร

โพสต์เมื่อ : 12 ก.ค. 2561 เวลา 12:21 น. IP: 106.0.253.98
แชร์ให้เพื่อน

คุณครูรุ่งทิพย์ กุลสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ นำนักเรียน จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ซึ่งเป็นกลุ่มก่อนวัยเสี่ยงที่มีโอกาสจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้ารับการการอบรมโครงการ “ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” จังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 6 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่ยุวชน ก่อนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติด สร้างแกนนำยุวชน เฝ้าระวัง ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ Photos By Khanchit Pongchalern ขอบคุณมากคร๊า

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ