สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โครงการอบรมขยายผลการพัฒนาครูเพื่อให้มีวิทยฐานะฯกลุ่มเครือข่ายธารบังอี่

โพสต์เมื่อ : 16 ก.ค. 2561 เวลา 05:32 น. IP: 171.4.88.200
แชร์ให้เพื่อน

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายฯ ธารบังอี่ ทุกโรง

ด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการธารบังอี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมขยายผลการพัฒนาครูเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.๒๑) ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับกลุ่มเครือข่าย ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในกลุ่มเครือข่ายทุกคน จำนวน ๙๔ คน นั้น
        ในการนี้ ทางกลุ่มเครือข่ายฯ ธารบังอี่ จึงขอให้ท่านได้แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน เข้ารับการอบรมขยายผลการพัฒนาครูเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.๒๑) ประจำปี ๒๕๖๑ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

 

หนังสือราชการ
หนังสือราชการ
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561
อบรมเลื่อนวิทยฐานะ 2561