สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนบ้านบาก ๒ อบรมนักเรียนโครงการฝึกปฏิบัติธรรมนำชีวิต

โพสต์เมื่อ : 19 ก.ค. 2561 เวลา 03:45 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบาก ๒ อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดอบรมนักเรียนในโครงการอบรมฝึกปฏิบัติธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยอาศัยหลักพระพุทธศาสนาปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดทั้งเป็นการนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านบาก ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๙๖ คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๙๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๙ คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ คณะพระวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จำนวน ๔ รูป และคณะครูโรงเรียนบ้านบาก ๒

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ