สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

๑๐ กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ : โครงการคุณธรรมนำสู่โรงเรียนปลอดขยะ

โพสต์เมื่อ : 24 ก.ค. 2561 เวลา 10:28 น. IP: 134.236.10.230
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนมุกดาลัย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคุณธรรมนำสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) กับการปฏิบัติที่ยั่งยืน โดย ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินกิจกรรม ๑ ใน ๑๐ กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในห้วง ๒๓-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงได้จัดโครงการคุณธรรมนำสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของโรงเรียน ๑๐ โรงเรียน ที่มีแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต การแสดงของนักเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๒ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเพื่อรณรงค์เสริมสร้าง คุณธรรม จิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการให้ความรู้ในการนำขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธีให้กับสถานศึกษาในสังกัด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา การจัดกิจกรรมให้นักเรียน เยาวชน ได้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ

ภาพข่าวเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pr.muk.ed/media_set?set=a.1739780899450863.1073743057.100002569083299&type=3

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ