|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

อบรมActive Learning เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์
+โพสต์เมื่อวันที่ : 22 ส.ค. 2561 เวลา 20:33 น. IP: 124.122.28.191

      เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 กลุ่มเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์จัดอบรมขยายผล Active Learning ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย  ที่โรงเรียนบ้านหนองบง โดยพิธีเปิดการอบรมโดยนายประยุทธ ศรีเสน ผอ.รร.บ้านหนองบง ประธานกลุ่มเครือข่าย แบ่งการอบรมออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานคณิตศาสตร์  ฐานภาษาอังกฤษ  ฐานวิทยาศาสตร์ และ ฐานภาษาไทย  และ  พิธีปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายมารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.มุกดาหาร มอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากร - ผู้ผ่านการอบรม รวมทั้งมอบนโยบาย-พบปะให้กำลังใจ-ในการก้าวสู่เป้าหมายในการจัดการศึกษาของ  สพป.มุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ธุรการ) [10]
ประกาศโรงเรียนบ้านกลาง [11]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียน้านแมด [18]
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านแฝก [38]
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านดอนป่าแคน [67]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org