|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

พิธีส่งมอบรถยนต์เพื่อใช้ในราชการแก่โรงเรียนบ้านนาหินกอง
+โพสต์เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2561 เวลา 02:19 น. IP: 134.236.11.185

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านนาหินกอง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุริยะ  ใจวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมในพิธีส่งมอบรถยนต์เพื่อใช้ในราชการ ระหว่างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร โดยนายมนตรี  บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ผู้มอบ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้รับมอบ การขอรับโอนครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข ๘๗๙ มุกดาหาร ให้แก่โรงเรียนบ้านนาหินกอง อำเภอดงหลวง โดยผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและในกลุ่มเครือข่ายดงหลวงตอนบน จำนวน ๑๕ โรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างห่างไกล โดยโรงเรียนบ้านนาหินกองตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลกกตูม ๗ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ๘๕ กิโลเมตร จึงทำให้การร่วมกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มเครือข่าย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะยานพาหนะที่นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ยังมีไม่เพียงพอ จึงขอรับการสนับสนุนบริจาครถยนต์จากธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาหินกอง และด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬาและมอบต้นไม้ตามโครงการ “ปลูกรักษ์สานต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน” แก่ทางโรงเรียน โดยมีนักเรียน และชุมชน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
พิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [55]
สพป.มุกดาหาร ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี [57]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “คำชะอีคำบก เกมส์ ครั้งที่ ๓” [87]
สพป.มุกดาหาร ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานยาเสพติด [35]
สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [264]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org