|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2561 เวลา 02:28 น. IP: 134.236.11.185

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมในพิธีเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร่วมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานของโรงเรียน โดยมี นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน  ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดย นายมงคล  รุณธาตุ รักษาราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ กล่าวรายงานการจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สพฐ. ร่วมกับ สพม.๒๒ สพม.๒๑ สพป.นพ.เขต ๑ สพป.นพ.เขต ๒ สพป.หนองคาย เขต ๑ และ สพป.มุกดาหาร จัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น เพื่อให้โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๖ เขตพื้นที่การศึกษา ๑๔ โรงเรียน มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Cr : https://www.facebook.com/prsec.prsec

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pr.muk.ed/media_set?set=a.1814330511995901&type=3&fb_dtsg_ag=AdyFzR-n92PJ_qKPvBkAhzSsZOvU02UUqlFFoKu_0MCr3Q%3AAdzZFROr6JM_hLSfWGrb7t-0UWmalsGOyJ7XvXOrUTlNBQ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
พิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [57]
สพป.มุกดาหาร ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี [57]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “คำชะอีคำบก เกมส์ ครั้งที่ ๓” [87]
สพป.มุกดาหาร ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานยาเสพติด [35]
สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [265]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org