|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
+โพสต์เมื่อวันที่ : 10 ต.ค. 2561 เวลา 20:46 น. IP: 134.236.11.178

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภายใต้คำขวัญว่า “เชิดชูศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กมุกดาหารก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐” เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู นักเรียน ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันด้านวิชาการในสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุมหลักสูตรทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาพละศึกษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ งานอาชีพ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ นักบินน้อย สพฐ. และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๘๗ กิจกรรม ดำเนินการจัดประกวดแข่งขันระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ใช้สถานที่ประกวดแข่งขันในพื้นที่อำเภอดอนตาล ๑๕ แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านดง โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา  โรงเรียนบ้านนาสะโน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา  โรงเรียนบ้านนาม่วง โรงเรียนดอนตาลวิทยา โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล โรงเรียนดอนตาลวิทยา สนามกีฬากลาง วิทยาลัยชุมชนหน่วยจัดดอนตาล ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอดอนตาล และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีตัวแทนนักเรียนจาก ๑๙ เครือข่าย เข้าร่วมประกวดแข่งขัน รวมจำนวน ๘,๕๐๐ คน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน จำนวน ๓,๓๗๐ คน คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน จำนวน ๑,๔๓๑ คน ในการนี้ ได้มีพิธีมอบมอบโล่และเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะวิชาการ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ รางวัล พร้อมทั้งมอบเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ด้วย 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
พิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [58]
สพป.มุกดาหาร ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี [57]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “คำชะอีคำบก เกมส์ ครั้งที่ ๓” [87]
สพป.มุกดาหาร ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานยาเสพติด [35]
สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [265]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org