สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมฯ ของ ร.ร.บ้านหนองบอน 61(ระดับเขตพื้นที่)

โพสต์เมื่อ : 22 ต.ค. 2561 เวลา 13:34 น. IP: 122.155.35.7
แชร์ให้เพื่อน

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมฯ ของ ร.ร.บ้านหนองบอน 61(ระดับเขตพื้นที่)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. มุกดาหาร

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ณ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง 12 1. เด็กชายคงเดช  บันตะบอน
2. เด็กชายภราดร  นิลดำ
 
1. นายไพรัช  ศรีกัมพล
2. นายฉัตรกุล  พรมรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79.25 เงิน 11 1. เด็กหญิงกิตติญา  อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงติรยา  แสนศรี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  หมั่นเรียน
4. เด็กหญิงลักษณ์สุดา  นันทพันธ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  หัวดอน
 
1. นายธวัชชัย  นนท์จุมจัง
2. นางพิมพ์พิชชา  นนท์จุมจัง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  หมั่นเรียน
 
1. นายฉัตรกุล  พรมรักษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายจิตตินัย  พรหมเสนา
 
1. นายวิบูลย์  ทิพย์ลม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ใจทัศน์
 
1. นายวิบูลย์  ทิพย์ลม
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติญา  อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงลักษ์สุดา  นันทพันธ์
 
1. นายวิบูลย์  ทิพย์ลม
2. นางสาวอาทิตติยา  ตาลสมรส
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ใจทัด
2. เด็กหญิงโชติกา  ผิวเหลือง
 
1. นางสาวอาทิตติยา  ตาลสมรส
2. นางพัชญ์นันท์  ลุนสะแกวงษ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศริอรรถ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ซอนพา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจทัศน์
4. เด็กหญิงตรีชล  อุประ
5. เด็กหญิงธัญรดา  คน
6. เด็กหญิงประภาวดี  ศรรักษ์
 
1. นางยุพิน  คนไว
2. นางสาวอาทิตติยา  ตาลสมรส
3. นางพัชญ์นันท์  ลุนสะแกวงษ์