สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์เมื่อ : 6 พ.ย. 2561 เวลา 05:47 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้นายณรงค์  โล่ห์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งในปี ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับผู้บริหารและครูเพื่อเป็นโรงเรียนแกนนำ จำนวน ๑๖ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และศึกษาดูงานเชิงลึก ที่โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางของ สพฐ.และมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการจัดถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในครั้งนี้ ได้มีการฝึกปฏิบัติโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นการสร้างฐานความรู้และสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในตัวของผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนักถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมด้วยความภูมิใจ พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบโดยสร้างเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีเป้าหมายสร้างคนดีสู่สังคม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยยึดหลักที่ว่า “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ” อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีประพฤติกรรมเชิงบวก เติบโตเป็นพลเมืองที่ยึดมั่นในคุณงามความดี ภายใต้แนวคิด “สร้างคนดีสู่สังคม” ต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ