|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กลุ่มเครือข่ายตำบลดงเย็น
+โพสต์เมื่อวันที่ : 9 พ.ย. 2561 เวลา 05:16 น. IP: 202.29.213.146

วันนี้ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านโพนสวาง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลดงเย็น เพื่อชี้แจงแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มเครือข่าย แนะนำบุคลากรในกลุ่มเครือข่ายได้รู้จักกันซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษา ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุงใหม่ การจัดสอบ o-net ของนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มเครือข่ายร่วมกันในปีการศึกษา ๒๕๖๑ การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของครูและนักเรียน และการนำนโยบายของ สพฐ./สพป.มุกดาหาร/เครือข่าย สู่การปฏิบัติ โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม ๑๓๐ คน

 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
กีฬา “สพฐ.เกมส์” ปี ๒๕๖๑ ระดับจังหวัดมุกดาหาร (รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี) [115]
ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย [342]
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กลุ่มเครือข่ายตำบลดงเย็น [90]
ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร [277]
ประชุมชี้แจงนโยบายการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา [120]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org