สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

เยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป้ารอบแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

โพสต์เมื่อ : 11 พ.ย. 2561 เวลา 12:49 น. IP: 1.4.133.77
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที่ ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นายทักษิณ  คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า  นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน  ๙๙  คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารอบแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์  ณ โรงเรียนบ้านเหล่า   โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน มาให้ความรู้ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าในท้องถิ่นของตนเอง

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ