สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ

โพสต์เมื่อ : 16 พ.ย. 2561 เวลา 00:05 น. IP: 49.49.77.114
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ตามที่โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานราชการตำแหน่ง ธุรการในโรงเรียน เพื่อปฏิบัติงานราชการประจำ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ลงวันที่ 8  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 และดำเนินการสมัครตั้งแต่วันที่  10 - 15  พฤศจิกายน  2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ไปแล้วนั้น

                    โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานราชการตำแหน่ง ธุรการในโรงเรียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการเรียงตามลำดับผู้ที่สมัครคัดเลือก    ณ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ดังนี้

วัน  เดือน  ปี

เวลา

วิธีการคัดเลือก

คะแนนเต็ม

วันที่ 18 พฤศจิกายน  2561

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

(สอบข้อเขียน)

100  คะแนน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

เวลา 13.30 น เป็นต้นไป

ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สอบสัมภาษณ์)

50  คะแนน

                    จึงประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ปฏิบัติงานราชการ ณ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ มารายงานตัวเพื่อเตรียมเข้ารับการคัดเลือก ในวันอาทิตย์  ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ โดยนำบัตรประจำตัวผู้มีสมัครฯ และบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วย โดยแต่งกายในชุดสุภาพเรียบร้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/1Mf_6WjvVwrvbkoUV0p-A1ADL8IctCHzj/view?usp=sharing