สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกธุรการฯ

โพสต์เมื่อ : 16 พ.ย. 2561 เวลา 00:54 น. IP: 223.206.243.86
แชร์ให้เพื่อน

             โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ โดยจะมีการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์  ณ โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ดังนี้

                    วัน  เดือน  ปี

                          เวลา

                           วิธีการคัดเลือก

       คะแนนเต็ม

วันที่ 18 พฤศจิกายน  2561

เวลา 09.00 – 10.00 น.

เวลา 10.00 - 12.00 น.

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

สอบภาคทฤษฎี

สอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์)

   เต็ม 100  คะแนน

     50 คะแนน

     50 คะแนน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

เวลา 13.30 น เป็นต้นไป

ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สอบสัมภาษณ์)

 เต็ม  50  คะแนน

                    จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ มารายงานตัวเพื่อเตรียมเข้ารับการคัดเลือก ในวันอาทิตย์  ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ณ โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ โดยนำบัตรประจำตัวผู้มีสมัครฯ และบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วย โดยแต่งกายในชุดสุภาพเรียบร้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม