สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการ

โพสต์เมื่อ : 16 พ.ย. 2561 เวลา 01:31 น. IP: 223.206.242.175
แชร์ให้เพื่อน

บัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบ

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

01

นางสาวประภาพร  กุลสุทธิ์

สนามสอบ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

2

02

นางสาวสุภาวรรณ  ทองจันทร์

ห้องสอบที่ 1

3

03

นางสาวธันชญาภรณ์  ทวีโคตร

จำนวน 5 คน

4

04

นางสาวอารยา  ไชยรัตน์

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ 01 – 05

5

05

นางสาวสุพรรณี  หาสิริ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

 

 

 

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ

 

 

 

      บัตรประจำตัวอื่นที่มีรูปถ่าย และ

 

 

 

      ทางราชการออกให้

 

 

 

  2. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ทาง

 

 

 

      โรงเรียนออกให้

 

 

 

  3. ปากกาสีน้ำเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

 

ลำดับที่   1 – 5          ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 1              ห้องประชุม