สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์เมื่อ : 16 พ.ย. 2561 เวลา 02:20 น. IP: 49.229.85.51
แชร์ให้เพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ

                    โรงเรียนบ้านทรายทอง จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานราชการตำแหน่ง ธุรการในโรงเรียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการเรียงตามลำดับผู้ที่สมัครคัดเลือก    ณ โรงเรียนบ้านทรายทอง ดังนี้

วัน  เดือน  ปี

เวลา

วิธีการคัดเลือก

คะแนนเต็ม

วันที่ 18 พฤศจิกายน  2561

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

(สอบข้อเขียน)

100  คะแนน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

เวลา 13.30 น เป็นต้นไป

ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สอบสัมภาษณ์)

50  คะแนน

                    จึงประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ปฏิบัติงานราชการ ณ โรงเรียนบ้านทรายทอง

ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

https://drive.google.com/file/d/1_9DcATZ2oHut_oHpKEP71ot_-t4CCQ13/view?usp=sharing