สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายดอนตาล

โพสต์เมื่อ : 20 มิ.ย. 2557 เวลา 20:08 น. IP: 110.77.245.95

วันนี้ (๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนดอนตาล นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายดอนตาล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการและและแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นย้ำให้ผู้บริหารและครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ดูแลเอาใจใส่นักเรียน มีความรู้ในวิชาที่สอน รู้จักวิธีการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการอ่าน ทั้งนี้ สพป.มุกดาหาร จะเริ่มออกนิเทศ เก็บข้อมูล โดยใช้วิธีสังเกตการสอนในห้องเรียนและสะท้อนผล เรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายดอนตาลเข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : ปาริชาติ นรจีน(ปาริชาติ รอบคอบ)
: 770