สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

โพสต์เมื่อ : 22 พ.ย. 2561 เวลา 04:13 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำบุคลากรในสังกัดร่วมงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยมี นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันไป สำหรับการจัดงานครั้งถัดไปในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เจ้าภาพการจัดงานได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ