สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุกดาหาร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดมุกดาหาร

โพสต์เมื่อ : 7 ธ.ค. 2561 เวลา 04:10 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วัน​ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำบุคลากรในสังกัดร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจเอกชน และภาคประชาสังคม จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน​ใน​พิธี การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต คนในชาติต้องมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ต้องมีทัศนคติ ค่านิยม และจิตสำนึกในทางที่ถูกต้อง และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่มุ่งวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”(Zero Tolerance & Clean Thailand)  

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ