สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์เมื่อ : 7 ธ.ค. 2561 เวลา 04:54 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้  รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ธุรการโรงเรียน จำนวน ๒๔๓ โรง รวมทั้งสิ้น ๒๔๓ ระยะเวลาการอบรม ๑ วัน คณะวิทยากรจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และอบรมผ่านทาง  Conference ในช่วงเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับชมการมอบหมายนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ