สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

พิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์เมื่อ : 17 ธ.ค. 2561 เวลา 02:40 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา นายสุวิทย์  จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้ง นักเรียนพิการ พระภิกษุ สามเณร ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร รวมจำนวน ๗๗ ทุน โดยประเภททุนการศึกษาที่มอบ ได้แก่ ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา จำนวน ๓ ทุน ทุนการศึกษารายปี จำนวน ๔๗ ทุน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา  ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง จำนวน ๑๕ ทุน ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ทุนนักเรียนพิการ(โรงเรียนโสตศึกษา) จำนวน ๒ ทุน และทุนนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า จำนวน ๑๐ ทุน รวมเงินทุนทั้งสิ้น ๒๐๑,๐๐๐ บาท โดย ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวให้โอวาท ขอให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาไปแล้ว ได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาให้มากที่สุด และขอให้มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน และตั้งมั่นในการทำคุณความดี ขยัน อดทน เพื่อจะได้เป็นเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัว ทั้งจะได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศบ้านเมืองให้เจริญ ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ