สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

งานผ้าป่า"คืนสู่เหย้าศิษย์เก่ารักบ้านเกิด ๘๐ ปีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑"

โพสต์เมื่อ : 31 ธ.ค. 2561 เวลา 21:21 น. IP: 134.236.11.64
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑(บ้านแข้) อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ดร. มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุริยะ  ใจวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานงานผ้าป่า “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่ารักบ้านเกิด ๘๐ ปีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑(บ้านแข้)” โดยนางศิวพร  อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑(บ้านแข้) ครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนเป็นเวลา ๘๐ ปี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑(บ้านแข้)  ผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและชาวบ้านแข้ จึงมีมติจัดงานผ้าป่าขึ้นเพื่อระดมทุนในการสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญาตามรอยพระยุคลบาท เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมให้เป็นมนุษย์ที่สมดุล “เก่ง ดี มีความสุข” อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์รุ่นปัจจุบัน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ