สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

งานวันครู ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์เมื่อ : 16 ม.ค. 2562 เวลา 07:49 น. IP: 134.236.9.136
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ของการจัดงานวันครูว่า “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” โดย ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ

โดยคำขวัญวันครูปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” กิจกรรมหลักๆ ของการจัดงานวันครู ประกอบด้วย พิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ครูผู้ล่วงลับ พิธีอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีสวดฉันท์ทำนองสรภัญญะ และพิธีปฏิญาณตนของครูที่มาร่วมชุมนุมในวันครู และพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งการจัดแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

รวมภาพรับเกียรติบัตร คลิกที่นี่

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ