สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 5M Model ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์เมื่อ : 21 ม.ค. 2562 เวลา 04:05 น. IP: 159.192.128.44
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม 5M Model ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อกำกับติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การเสวนาเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม 5M Model” จากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓ เครือข่าย และครูแกนนำ ๕ คน การประกาศเจตนารมณ์ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรแก่สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันยอดเยี่ยมระดับประเทศ ๖ โรงเรียน และการแจ้งข้อราชการที่สำคัญ อาทิ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) การประเมินผลการอ่านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบ DLTV การคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ และการติดตามรับชมรายการ “สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร” ซึ่งออกอากาศทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ