สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนตาลบจัดประชุมกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

โพสต์เมื่อ : 24 ม.ค. 2562 เวลา 01:26 น. IP: 223.206.248.159
แชร์ให้เพื่อน

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนตาลประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์  จันทพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่าง ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนตาล ได้เชิญคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ Pre O-NET และ O-NET ทดสอบ Pre O-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2561 
ซึ่งจะทำการทดสอบ Pre O-NET ในวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 โดยมีสนามสอบทั้งหมด 4 สนามสอบ ดังนี้
    1)สนามสอบโรงเรียนชุมชนดอนตาล ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนดอนตาลและโรงเรียนบ้านห้วยกอก2
    2)สนามสอบโรงเรียนบ้านโพนสว่าง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านโพนสว่างและโรงเรียนบ้านนาม่วง
    3)สนามสอบโรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ป.6,ม.3 ประกอบด้วย โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา โรงเรียนบ้านนาสะโนและโรงเรียนบ้านโคกพัฒนา
    4)สนามสอบโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ ป.6,ม.3 ประกอบด้วย โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองกระยังและโรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ