สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ประชุมชี้แจงการรับเด็กระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 อายุ 3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562

โพสต์เมื่อ : 15 ก.พ. 2562 เวลา 03:53 น. IP: 159.192.128.44
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ชี้แจงการเปิดรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวปฏิบัติ คือ ให้โรงเรียนในสังกัดรับเด็กระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 2 (อายุ 4 ปีบริบูรณ์) และชั้นอนุบาล 3 (อายุ 5 ปีบริบูรณ์) เข้าเรียนเป็นหลัก สำหรับโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องเปิดรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ในปีการศึกษา 2562 ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาสังกัดอื่น ให้ขอความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารทราบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารพิจารณาอนุญาตต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ