สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.

โพสต์เมื่อ : 8 มี.ค. 2562 เวลา 10:50 น. IP: 61.90.38.122
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งในเขตพื้นที่หมู่บ้านรอบๆ บริเวณโรงเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนในเรื่องประชาธิปไตย และให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชน สามารถถ่ายทอดความรู้ไปให้ครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนของตนเอง เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส. โดยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อกำหนดทิศทางของบ้านเมือง และนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับการชื่นชมจากชุมชน และรับรองว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกคนดีในการเลือกตั้งในครั้งนี้ รวมทั้งนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้อีกด้วย

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ