สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

พิธีเปิดค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

โพสต์เมื่อ : 18 มี.ค. 2562 เวลา 05:33 น. IP: 159.192.128.44
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่โรงเรียนบ้านคำบง ๑ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะทางด้านการคิดทางคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับโรงเรียนบ้านคำบง ๑ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะทางด้านการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านคําบง ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในฐานะพี่เลี้ยงค่ายได้ทํางานร่วมกันในเชิงเครือข่ายภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยออกแบบกิจกรรมต่างๆ ในค่ายที่สนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกระเบียบวินัย ได้ทํางานร่วมกันในเชิงสังคม และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการคิดขั้นสูงอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งในชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๑๖ โรงเรียน รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๓๙๓ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ