สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์เมื่อ : 27 มี.ค. 2562 เวลา 10:50 น. IP: 110.78.183.215
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมในวันนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สร้างข้อตกลงกับผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓๔ คน สร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาต่อยอด 5M Model ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ๒๔๓ คน ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๙ คน รวมทั้งสิ้น ๒๗๒ คน ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลสอบ O-Net สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้คะแนนเต็มร้อย จำนวน ๑๑ คน รวมทั้งมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๓๔ คน ผู้บริหารสถานศึกษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง จำนวน ๑ คน และศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ จำนวน ๑ คนด้วย

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ