สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุกดาหาร อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา

โพสต์เมื่อ : 4 พ.ค. 2562 เวลา 03:05 น. IP: 110.78.183.181
แชร์ให้เพื่อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จัดการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษา โดยได้จัดให้มีการอบรมสะเต็มให้แก่ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์สะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา และสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดการอบรม ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และรุ่นที่ ๓ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวนรุ่นละ ๖๐ คน ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ (สพฐ.๐๙๒) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.kroobannok.com/86593 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ