สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

แจ้งกรอบเรื่องการประกวดหนังสือเล่มเล็ก

โพสต์เมื่อ : 29 ก.ย. 2557 เวลา 19:55 น. IP: 1.1.134.92
แชร์ให้เพื่อน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คำสร้อยพัฒนศึกษา แจ้งกรอบเรื่องการประกวดหนังสือเล่มเล็ก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการประกวดหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนระดับชั้น ป.๔ – ๖ และนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ๓ ได้กำหนดกรอบเรื่องเป็นหนังสือบันเทิงคดี ดังหัวข้อต่อไปนี้ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนระดับชั้น ป.๔ – ๖ ๑. ความซื่อสัตย์ ๒. ความสามัคคี ๓. เศรษฐกิจพอเพียง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ๓ ๑. ความกตัญญู ๒. ความเมตตากรุณา ๓. ท่องโลกอาเซียน หมายเหตุ ๑. อุปกรณ์ในการจัดทำให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง ๒. การส่ง-มอบอาหาร/น้ำ หรืออุปกรณ์การแข่งขันอื่นใดต้องส่ง-มอบผ่านกรรมการ จัดการแข่งขัน ๓. แข่งขันในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ป.๒/๒ โรงเรียนบ้านคำสร้อย โดยทั้งสองระดับ แข่งขันในวัน เวลา และสถานที่เดียวกัน