สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

โพสต์เมื่อ : 7 ต.ค. 2557 เวลา 15:04 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันนี้ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ไม่เพียงพอตามเกณฑ์ และชำรุดทรุดโทรม เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขทุกฉบับ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ