สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การประชุมรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

โพสต์เมื่อ : 6 มิ.ย. 2557 เวลา 14:03 น. IP: 202.143.185.50

วันนี้ (๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ โดยวาระการประชุม อาทิ การมอบหมายงานและภารกิจการดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการและแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ การขับเคลื่อนตามนโยบายตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามประกาศของ สพฐ. มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย แนวดำเนินงานการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การเบิกจ่ายงบประมาณการออกนิเทศ เป็นต้น

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : ปาริชาติ นรจีน(ปาริชาติ รอบคอบ)
: 1313